NHỰA GIA DỤNG

thông tin liên hệ
Phòng Kinh Doanh
Giám Đốc
043.873.8118 - 043.698.3868

-

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Tủ Mina Duy Tân
Tủ Mina Duy Tân
Tủ Tabi L Duy Tân
Tủ Tabi L Duy Tân
Ghế Mini Tý Liên
Ghế Mini Tý Liên
Tủ Tabi M 5 ngăn Duy Tân
Tủ Tabi M 5 ngăn Duy Tân
Tủ Tabi Duy Tân
Tủ Tabi Duy Tân
Bàn Vuông Tý Liên
Bàn Vuông Tý Liên
Ghế Lùn Hình Tý Liên
Ghế Lùn Hình Tý Liên

SẢN PHẨM NHỰA GIA DỤNG

Phích đá vuông 12 lít Hiệp Thành
Phích đá vuông 12 lít Hiệp Thành
Bình đá tròn Duy Tân
Bình đá tròn Duy Tân
Giỏ siêu thị Duy Tân
Giỏ siêu thị Duy Tân
Giỏ xách Thái nhỏ Duy Tân
Giỏ xách Thái nhỏ Duy Tân
Ca cách nhiệt 1000ml Duy Tân
Ca cách nhiệt 1000ml Duy Tân
Tủ Sumi Duy Tân
Tủ Sumi Duy Tân
Ghế bành đan Duy Tân
Ghế bành đan Duy Tân
Ghế cao đại Duy Tân
Ghế cao đại Duy Tân
Ghế Mini vuông Duy Tân
Ghế Mini vuông Duy Tân
Kệ dép trung Duy Tân
Kệ dép trung Duy Tân