NHỰA GIA DỤNG

thông tin liên hệ
Phòng Kinh Doanh
Giám Đốc
043.873.8118 - 043.698.3868

-

Thùng rác

Thùng rác Oval nhí Duy Tân
Thùng rác Oval nhí Duy Tân
Thùng rác Oval nhỏ Duy Tân
Thùng rác Oval nhỏ Duy Tân
Thùng rác Oval trung Duy Tân
Thùng rác Oval trung Duy Tân
Thùng rác Oval lớn Duy Tân
Thùng rác Oval lớn Duy Tân
Thùng Rác MGB 025
Thùng Rác MGB 025
Thùng rác lật lớn Tân Lập Thành
Thùng rác lật lớn Tân Lập Thành
Thùng rác công cộng 90 lít nắp hở
Thùng rác công cộng 90 lít nắp hở
Ky sọc nhỏ dẻo Tý Liên
Ky sọc nhỏ dẻo Tý Liên
Thùng rác Oval trung hoa Tý Liên
Thùng rác Oval trung hoa Tý Liên
Thùng rác Oval đại hoa Tý Liên
Thùng rác Oval đại hoa Tý Liên
Thùng rác vuông trung hoa Tý Liên
Thùng rác vuông trung hoa Tý Liên
Thùng rác vuông đại hoa Tý Liên
Thùng rác vuông đại hoa Tý Liên
Ky sọc lớn dẻo Tý Liên
Ky sọc lớn dẻo Tý Liên
Ky rác cán nhỏ Tý Liên
Ky rác cán nhỏ Tý Liên
Ky rác cán lớn Tý Liên
Ky rác cán lớn Tý Liên
Thùng rác Oval cồ hoa Tý Liên
Thùng rác Oval cồ hoa Tý Liên
Thùng rác vuông cồ hoa Tý Liên
Thùng rác vuông cồ hoa Tý Liên
Thùng Rác Công Cộng 60 Lít
Thùng Rác Công Cộng 60 Lít
Thùng Rác Công Cộng 120 Lít
Thùng Rác Công Cộng 120 Lít
Thùng Rác Công Cộng 240 Lít
Thùng Rác Công Cộng 240 Lít
Thùng Rác Công Cộng 90 Lít Nắp Kín
Thùng Rác Công Cộng 90 Lít Nắp Kín